Hlavní strana elektro projektů GM počítač

Jen tak pro zábavu jsem si postavil jednoduchý GM počítač. S použitou trubicí AGM100 indikuje hlavně γ záření a rentgenové záření, možná i β záření, ale to záleží na tom, jestli dokáže projít pláštěm trubice.

GM počítač schéma

Schéma je velmi jednoduché a v mnoha obměnách se dá najít různě po internetu. Já jsem si je upravil pro své potřeby. Důležitou součástkou je vysokonapěťový transformátor, já ten svůj získal z vraku laserové tiskárny, nebo kopírky, už ani nevím. Použitému transformátoru se musí na míru udělat buzení, u mě vyhověl nejjednodušší samokmitající blokující oscilátor. Trubice AGM100 má pracovní napětí 260-340 V, trimrem R3 jde nastavit jeho vhodná velikost. Usměrněné a vyfiltrované vysoké napětí se přivede přes omezovací rezistor na anodu trubice. Jakmile trubicí projde částice záření, ionizuje atomy plynné náplně a vznikne proudový impuls. Ten se zesílí tranzistory T2 a T3 a jako indikace slouží LEDka D3 a piezo element. Výstup jsem přizpůsobil pro připojení externího čítače impulsů pro přesnější měření. Trubici samotnou jsem zabudoval do cinch konektoru, sice není na tak velké napětí dělaný, ale funguje to. Celkový odběr proudu je asi 24 mA, velkou jeho část tvoří LED D1, v případě potřeby co nejmenšího odběru je možné ji nahradit nízkopříkonnovým typem.

Samozřejmě jsem hned vyzkoušel, jaké mám doma přirozené radiační pozadí. Nechal jsem počítač hodinu běžet a po zprůměrování mám asi 4 impulsy za minutu. Přirozené radiační pozadí tvoří hlavně všudypřítomný radon, kosmické záření a radiace zemské kůry.

GM počítač GM trubice
©2005-2099, Milan Špaček.
All rights reserved.