Hlavní strana elektro projektů USB-RS232 převodník

Protože na většině dnešních počítačů už nenajdete standardní COM port, a protože nejjednodušší komunikace amatérských konstrukcí s PC je stále po obyčejné sériové lince, udělal jsem si tento převodník. Je uzpůsobený k použití v kontaktním poli a slouží hlavně pro vývoj a ověření funkce dané konstrukce.

USB-RS232 schéma

Celý převodník je v podstatě katalogový příklad použití obvodu FT232RL. Zdálo se mi užitečné vyvést na výstupní konektor i napájecí napětí +5 V. Bere se přímo z USB konektoru a zapíná se zvlášť spínačem. Tranzistor T1 slouží k odpojení tohoto napětí při přechodu počítače do úsporného režimu.

USB-RS232 převodník USB-RS232 převodník

Funkci převodníku lze otestovat na zapojení níže. Je použit PIC16F628A, který obsahuje hardwarovou implementaci USART. Program je pouze demonstrační, slouží k pochopení principu přenosu dat po sériové lince. Jeho jedinou funkcí je potvrdit přijatý znak a rozsvítit příslušnou LED, pokud je znak číslo 1-4. Číslo 0 všechny LED zhasne.

Na straně PC se pro komunikaci dá použít libovolný terminálový program, já používám PuTTY. Po instalaci ovladačů k obvodu FT232RL je zapotřebí nastavit příslušný virtuální COM port:

  • speed: 9600 baud
  • data bits: 8
  • stop bits: 1
  • parity: none
  • flow control: none

Propojení převodníku s mikroprocesorem je samozřejmě do kříže (TX-RX, RX-TX).

USB-RS232 schéma

program pro PIC v. 0.1 (ASM i HEX)
©2005-2099, Milan Špaček.
All rights reserved.