Hlavní strana elektro projektů Barometr s indikací tendence

Prvotním impulsem pro stavbu barometru byla domněnka, že se s jeho pomocí vyhnu zmoknutí při plánované vyjížďce na kole. Druhotným impulsem bylo to, že jsem zrovna neměl nic jiného na práci. Jak by jistě řekl kolega z jednoho diskusního fóra: "proč stavět orloj, když to jde jednodušeji". Jenže já měl v šuplíku zrovna přebytek PIC 12F675 a taky jsem chtěl indikaci tendence LEDkami, proto jsem zvolil tuto koncepci.

Barometr schéma

Základem barometru je integrovaný tlakový senzor MPX4115A. Má analogový výstup, na kterém je napětí přímo úměrné tlaku okolního vzduchu. Při běžném tlaku 101,1 kPa a napájecím napětí 5,00 V, je výstupní napětí cca 3,92 V. Citlivost senzoru je 45,9 mV/kPa. Výstupní napětí stačí vhodně vydělit (rezistory R1 a R2) a tlak můžeme odečítat přímo na běžném milivoltmetru s rozsahem 199,9 mV. Tlak je zobrazen přímo v kPa, případně po zrušení desetinné tečky v hPa. Pro jemné doladění hodnoty jsem použil trimr na modulu milivoltmetru, jen jsem ho vyměnil za víceotáčkový typ. Hrubá kalibrace se dá provést i pomocí internetu, kde si najdete aktuální tlak v místě bydliště.

O zobrazení tendence tlaku se stará PIC spolu s Johnsonovým čítačem 4022 a čtyřiadvaceti LEDkami. Zobrazení tendence je pouze relativní, vztahuje se vždy k minulé hodnotě tlaku. Každou hodinu se provede vyhodnocení aktuálního tlaku a podle toho, jestli stoupá, klesá, nebo se nemění, se rozsvítí příslušná LEDka. Nejnovější hodnota je úplně vpravo a po každé hodině se údaj posune směrem doleva. Na obrázku je příklad zobrazení tendence, takto se tlak vyvíjel v den, kdy bylo velmi nestálé počasí. Při stálém počasí je tendence daleko uhlazenější. PIC 12F675 má 10-ti bitový AD převodník, takže nejmenší změřitelná odchylka tlaku je 106 Pa.

Pro napájení modulu milivoltmetru jsem použil měnič z předchozího článku. Napájení zbytku elektroniky zajišťují dva stabilizátory. Tlakový senzor má svůj vlastní kvůli stabilitě. Kdyby měl PIC ještě jeden volný analogový vstup, bylo by určitě lepší na něj napojit napájecí napětí senzoru a udělat z něj referenční napětí pro AD převodník. Ale zdá se, že i takto je vše stabilní a funkční. Odběr celého barometru je asi 90 mA.

Barometr Indikace tendence

program pro PIC v. 1.0 (HEX)
©2005-2099, Milan Špaček.
All rights reserved.