Hlavní strana elektro projektů Elektronická pojistka (koncept)

Zařízení jsem vymyslel, když jsem oživoval svůj první Teslův transformátor. Potřeboval jsem v podstatě velmi rychlou nadproudovou pojistku, která by zabránila zničení drahých MOSFETů a ostatních součástek v případě nadměrného proudu primárním okruhem.

Elektronická pojistka schéma

Funkce pojistky je následující: operační zesilovač zapojený jako komparátor, hlídá úbytek napětí na rezistoru R7 způsobený procházejícím proudem. V případě, že toto napětí překročí hodnotu nastavenou pomocí děliče R9 a R8, na výstupu OZ se objeví kladné napětí, které sepne tyristor Ty1. Tento tyristor přivede na řídící elektrodu výkonového tranzistoru T2 záporné napětí, které tranzistor uzavře. Tranzistor zůstane uzavřen až do stlačení tlačítka, které obnoví funkci obvodu. Dioda D4 slouží jen k indikaci zapnutí obvodu a dioda D3 indikuje zareagování pojistky. Rychlost rozepnutí obvodu bude při čistě odporové zátěži teoreticky kolem 3 µs. Tato hodnota vychází z katalogových údajů jednotlivých součástek. Prakticky jsem neměl možnost to změřit.

Při testování pojistka plnila svou funkci, ale v případě Teslova transformátoru se projevil jeden nedostatek. OZ v uvedeném zapojení má teoreticky nekonečné zesílení a nekonečný vstupní odpor. To způsobuje silnou citlivost na rušení, které je právě v případě Teslova transformátoru extrémní. Při vyšších výkonech pojistka reagovala i při daleko nižším proudu než nastaveném. Nedokázal jsem přijít na způsob snížení citlivosti na rušení, který by zároveň nesnížil rychlost reakce pojistky.

Toto zapojení je zde spíše pro inspiraci, případné návrhy na vylepšení uvítám.

©2005-2099, Milan Špaček.
All rights reserved.