Hlavní strana elektro projektů IR repeater (prodlužovák dálkového IR ovládání)

Popsané zařízení slouží k přenosu infračerveného signálu od běžného dálkového ovladače do jiné místnosti bez nutnosti přímé viditelnosti. Vyvinul jsem jej pro jednoho svého zákazníka, který potřeboval ovládat satelitní receiver z několika míst, přičemž receiver samotný byl v oddělené místnosti.

Zařízení se skládá z přijímače (přijímačů), signálu dálkového ovladače a jednoho vysílače, do kterého jdou signály ze všech přijímačů.

IR repeater receiver schéma

Základem přijímače je integrovaný obvod SFH5110-36, který značně zjednodušuje konstrukci. Sdružuje v sobě filtrační obvody, pásmovou propust a demodulátor. Díky němu má přijímač vysokou citlivost a velkou odolnost na rušení okolním světlem. Zelená LEDka slouží k indikaci napájecího napětí a červená k indikaci příjmu IR signálu. Výstupy přijímačů se zapojí na vstupy vysílače.

IR repeater transmitter schéma

Na vstupu je čtyřvstupové NAND hradlo tvořené polovinou int. obvodu 74LS20. Druhá polovina obvodu je nevyužita, ale v případě potřeby se dá využít k zdvojnásobení počtu vstupů. Demodulovaný signál z přijímačů spouští AKO tvořený známým časovačem 555. Ten je nastaven na kmitočet 36 kHz. Většina dálkových ovladačů pracuje s nosným kmitočtem právě 36 kHz. V případě potřeby se dá kmitočet AKO doladit trimrem, nebo změnou hodnoty rezistoru R1. Zároveň se musí také použít jiný IO v přijímači, dělají se ještě na 38 kHz a 40 kHz. Časovací kondenzátor C1 je potřeba vybrat kvalitní svitkový kvůli stabilitě kmitočtu. I když jsem testoval použitý SFH5110-36 a reagoval na kmitočty v pásmu 30-39 kHz. IR LEDku jsem použil L-TSAL6100; 950 nm; 100 mA; 10° z GM. Pro jiný typ může být potřeba upravit hodnotu předřadného rezistoru R5. Indikační LEDky slouží ke stejnému účelu jako v přijímači.

Mám vyzkoušenou vzdálenost mezi přijímačem a vysílačem přes 20 m klasické telefonní čtyřlinky a funguje spolehlivě. Nevyužité vstupy by se měly přes rezistor připojit k + 5 V, ale není to nutné.

IR repeater
©2005-2099, Milan Špaček.
All rights reserved.