Hlavní strana elektro projektů Nabíječka Pb akumulátorů

Protože se mi vyskytla potřeba nabíjet autobaterie a půjčená "nabíječka" odněkud z hyper-super zrovna nesplňovala moje nároky, rozhodl jsem se, že si jednu solidní udělám. Mezi mými požadavky bylo, že musí umět nabíjet i gelové akumulátory, které občas používám v dílně. Nabíjecí proud musí být regulovatelný a maximální hodnota mi stačí 5 A. Také by měla být spolehlivá a mít ochrany proti zkratu na výstupu, přepólování akumulátoru a výpadku napájení během dobíjení. Jako ideální základ nabíječky se mi zdál osvědčený integrovaný stabilizátor LM723.

Nabíječka Pb akumulátorů schéma

Zapojení je v podstatě stabilizovaný zdroj napětí s plynule regulovatelným proudovým omezením. Výstupní napětí se dá přepínat mezi dvěma hodnotami.
Pro nabíjení gelových akumulátorů (12 V), je ideální napětí 13,7-13,8 V a pro typy se standardním tekutým elektrolytem je toto napětí 14,4-14,5 V. Při tomto napětí nemůže dojít k přebíjení akumulátoru a nemusí se hlídat teplota, ani čas. Nevýhoda tohoto způsobu je delší doba nabíjení na plnou kapacitu. Do asi 80-ti % kapacity se akumulátor nabije poměrně rychle, pak ale jak nabíjecí proud postupně klesá, v závislosti na stoupajícím napětí na akumulátoru, se doba nabíjení prodlužuje. Nabíjení je u konce, jakmile nabíjecí proud klesne téměř k nule a u standardních akumulátorů dojde k plynování. Gelové akumulátory lze nechat na nabíječce libovolně dlouho, standardní typy by se neměly nechávat zbytečně plynovat déle jak 48 hodin.

Schéma vychází z doporučeného katalogového zapojení, takže ho proberu jen v krátkosti. Trimry R11 a R12 se nastavují napětí pro oba typy akumulátorů. Hodnoty jdou samozřejmě upravit i pro jiná požadovaná napětí. Trimrem R10 se nastaví maximální možný proud, dle požadavků a použitých součástek. Samotná regulace nabíjecího proudu se provádí pomocí POT1. Minimální nabíjecí proud je asi 500 mA. Co se týká samotného nabíjecího proudu, tak já se držím osvědčené hodnoty 0,1 C, nebo dle doporučení výrobce akumulátoru.
Diody D2-D5 slouží k ochraně nabíječky při výpadku napájecího napětí, kvůli tomuto případu je v zapojení indikace zapnutí zenerova dioda D1. LED1 bude svítit jen tehdy, když bude přítomno napájecí napětí, ne když bude pouze připojen akumulátor. Relé slouží jako ochrana proti přepólování, bude ovšem fungovat jen tehdy, pokud bude mít nabíjený akumulátor sílu alespoň na jeho sepnutí. V opačném případě nabíječku ochrání nadproudová ochrana, akumulátor už ale ne. Spodní část schématu slouží jen jako teplotní spínač ventilátoru.

Nabíječku už mám vyzkoušenou a funguje k mé plné spokojenosti. Závěrem bych jen dodal, že doplnění nabíječky o alespoň indikační měřáky napětí a proudu velice zvýší její užitnou hodnotu, protože můžu přesně sledovat co se s nabíjeným akumulátorem děje.

Nabíječka Pb akumulátorů vnějšek Nabíječka Pb akumulátorů vnitřek Nabíječka Pb akumulátorů vnitřek
©2005-2099, Milan Špaček.
All rights reserved.