Hlavní strana elektro projektů Bezdrátové návěstí

Bezdrátové návěstí se hodí pro indikaci nějakého stavu na dálku, třeba poplachu v garáži, nebo podobně. Jedno řešení je třeba upravit levný bezdrátový zvonek, ale já jsem zvolil raději vlastní návrh, který si můžu uzpůsobit přesně podle svých potřeb.

Bezdrátové návěstí vysílač schéma

Základ vysílače tvoří levný TX modul Aurel TX-SAW/433 s-Z a PIC 12F629, který generuje nosný kmitočet 1 kHz a zároveň i "kód". Používám nejjednodušší ASK modulaci - on-off(OOK). Přivedením napájecího napětí se vysílání rovnou spustí. U vysílače používám pro zvýšení dosahu externí anténu GP433.

Bezdrátové návěstí přijímač schéma

Přijímač tvoří RX modul také od Aurelu BC-NBK a fázový závěs NE567, který je naladěný na frekvenci nosné. Trimrem R3 se provede doladění, zhruba doprostřed pásma, aby se kompenzovaly tolerance součástek a i třeba teplotní závislosti. Na výstup NE567 lze zapojit libovolný indikační prvek (houkačka, žárovka), který bude spínán podle "kódu" daného vysílačem. Momentálně jsou v programu tři krátké bliknutí, následované kratší pauzou. Prakticky bych žádný "kód" používat ani nemusel, stačilo by vysílat nosnou trvale, ale pak bych výrazně zarušil všechnu komunikaci v nejbližším okolí, pásmo 433 MHz je už tak dost přecpané. Detektor s NE567 je zase potřeba kvůli zamezení falešných poplachů. Bez něj přijímač reaguje na různé dálkové ovladače od vrat, od aut a jiných, pracujících na kmitočtu 433 MHz. Přijímač, kvůli místu, žádnou extra anténu nemá, jen kousek měděného lanka. Dosah je na volném prostranství asi 100 m.

Bezdrátové návěstí vysílač Bezdrátové návěstí přijímač

program pro PIC v. 1.0 (ASM i HEX)
©2005-2099, Milan Špaček.
All rights reserved.