Hlavní strana elektro projektů Regulovatelný spínaný zdroj 50-730 V

Občas je potřeba zdroj vyššího napětí, třeba na otestování napěťové odolnosti součástek, formování elektrolytických kondenzátorů, test transilů, varistorů a pro mnoho dalších činností. Zdroj nemusí být nijak výkonný a měl by být relativně bezpečný. Proto jsem zvolil topologii zvyšujícího jednočinného blokujícího měniče s napájecím napětím 12 V.

Regulovatelný spínaný zdroj schéma

Zdroj je založen na obvodu LT1243, což je ekvivalent známějšího UC1843 (UC3843). Zapojení je víceméně doporučené katalogové s pracovní frekvencí 100 kHz. Kvůli možnosti jemnějšího nastavení napětí jsem použil dva potenciometry - R9 hrubě, R10 jemně. Výstupní výkon zdroje je 10 W trvale a až 20 W krátkodobě. Účinnost je 65 %. Proti zkratu na výstupu je zdroj chráněn snímáním proudu v primáru a pojistkou v napájení. Omezení výstupního proudu jsem kvůli jednoduchosti nijak neřešil. Realizuji jej vhodným externím sériovým rezistorem.

Výběru některých součástek je potřeba věnovat trochu pozornosti. Kondenzátory C2 a C4 by měly mít malý ESR, kvůli omezení zvlnění napájecího napětí. Tlumivka L1 musí mít také malý ESR, aby na ní nebyl příliš vysoký úbytek, moje má 5,1 Ω. Kondenzátory C10, C11 a C12 musí být impulsní typy. Snímací rezistor R6 musí být bezindukční. Rezistory R12 a R8 musí snést výstupní napětí. Já jsem R12 složil ze dvou a jako R8 jsem použil vysokonapěťový typ vytažený z nějaké kopírky.

Nejdůležitější částí je transformátor, opět jsem použil vytažený z nějakého zdroje, původní vinutí šlo samozřejmě pryč.

  • jádro - průřez středního sloupku: 95 mm2; mezera středního sloupku: 1,5 mm; Al: 120; materiál: neznámý
  • primár - průměr drátu: 0,85 mm; počet závitů: 6,5; indukčnost: 5,1 µH
  • sekundár - průměr drátu: 0,45 mm; počet závitů: 120; indukčnost: 1 742 µH
Důležitá je dobrá izolace, jak mezi primárem a sekundárem, tak i mezi vrstvami sekundáru. Použil jsem kaptonovou lepicí pásku. Nakonec je vhodné trafo odstínit měděnou fólií spojenou se zemí, velmi to omezí rušení.

Při návrhu DPS je třeba dbát na krátké silové cesty, vhodné umístění blokovacích kondenzátorů a správné propojení zemí. Jinak hrozí zarušení řídící části. Na kontaktním poli je zapojení v podstatě nemožné úspěšně odzkoušet, jak jsem se přesvědčil.

Regulovatelný spínaný zdroj vnitřek Regulovatelný spínaný zdroj celek
©2005-2099, Milan Špaček.
All rights reserved.