Hlavní strana elektro projektů Regulovatelný stabilizovaný symetrický zdroj

Rozhodl jsem se, že si postavím malý regulovatelný stabilizovaný symetrický zdroj. Primárně určený na testování zapojení s OZ. Mám sice "velký" dvojitý zdroj, který jde na tento účel také použít, ale není to ideální. Taky mě zajímalo, jestli ho zvládnu navrhnout kompletně sám. Po dlouhém testování a měření mě výsledek celkem mile překvapil.

Regulovatelný stabilizovaný symetrický zdroj schéma

Parametry zdroje jsou: ±0-14,5 V/0,5 A. Regulace kladné větve je jednoduchá, zajišťuje ji IO1. Jako referenční napětí slouží IO4. Je to přesný, teplotně kompenzovaný, referenční zdroj. O mnoho stabilnější, než třeba zenerova dioda. K regulaci kladné větve dále není třeba nic dodávat, funkce je jasná na první pohled. Zajímavější je záporná větev, použil jsem zapojení, známé jako vlečný regulátor. Neinvertující vstup IO2 je připojen k zemi, tím je na něm stále nulové napětí. Invertující vstup je zapojen do místa, ve kterém je v ideálním případě když je výstupní napětí přesně symetrické, také nulové napětí. Obvod se tedy snaží, za všech okolností mít na invertujícím vstupu nulové napětí a toho dosáhne jen tak, že velikost výstupního záporného napětí, bude přesně obrácená hodnota kladného.

Proudové omezení jsem vzhledem k jednoduchosti udělal napevno nastavené na asi 500 mA. Funguje tak, že na rezistorech R11 a R12 hlídá úbytek napětí. V každé větvi zvlášť, i v obou zároveň. To když by proud tekl z kladného pólu do záporného, mimo zem. Jakmile se úbytkem napětí začnou otevírat tranzistory T5, nebo T6, začne IO3, zapojený jako invertující diferenční zesilovač, stahovat referenční napětí dolů. Tím poklesne výstupní napětí zdroje na takovou hodnotu, aby obvodem tekl maximální proud asi 500 mA. Funkce proudového omezení je indikována pomocí LED1 a LED2.

Napájecí napětí použitých OZ je maximálně ±18 V. Výstupní napětí zdroje může proto být maximálně asi ± 15 V, jemně doladit jde pomocí R7. Přesná symetrie se nastavuje pomocí R8. Napájecí napětí zdroje by mělo být ±18-26 V.

Testování a měření zdroje Regulovatelný stabilizovaný symetrický zdroj
©2005-2099, Milan Špaček.
All rights reserved.