Hlavní strana elektro projektů Časovač pro osvitovou jednotku

Rozhodl jsem se, že si budu vyrábět desky plošných spojů sám. Ne, že bych byl se svým dodavatelem nespokojený, ale sám to budu mít výrazně rychleji. K osvitové jednotce se hodí časovač, který přesně odměří potřebný čas osvitu desky. Maximální délka osvitu je 99:59, což bohatě postačí.

Časovač pro osvitovou jednotku schéma

Zapojení jsem navrhl s mikrokontrolérem PIC 16F84A a inteligentním LCD displayem. Spínání UV zářivek je realizováno triakem, který se pro takto malou zátěž ani nemusí chladit. Výkonová část je oddělená optotriakem. K ovládání časovače slouží tři tlačítka. Prvním tlačítkem se spouští, nebo zastavuje osvit. Stiskem delším než 2 sekundy, se přejde do režimu nastavení času. V tomto režimu se krátkými stisky prvního tlačítka nastavuje pozice kurzoru na desítky, nebo jednotky minut a desítky, nebo jednotky sekund. Druhým a třetím tlačítkem se přičte, nebo odečte, jednička na právě nastavené pozici. Stiskem delším než 2 sekundy, se z tohoto režimu vyskočí. Nastavený čas se zapíše do vnitřní EEPROM a při každém zapnutí časovače se z ní zase načte. Toto se hodí hlavně ze začátku, když budu testovat ideální délku osvitu, abych si nastavený čas nemusel pamatovat. Konec osvitu je doprovázen krátkým akustickým signálem. V každém kroku je na displayi zobrazen stav, ve kterém se časovač zrovna nachází.

Na desku jsem umístil i programovací konektor, protože to při vývoji a testování bylo velice pohodlné. Můj programátor umožňuje zařízení i napájet, takže jsem po nahrání programu mohl hned ověřit funkčnost. Jumpery 1 a 2 slouží pro odpojení programovacích vstupů od periferních obvodů.

Časovač pro osvitovou jednotku

program pro PIC v. 1.1 (HEX)

Update 15.4.2010

Úprava rutin na ošetření zákmitů tlačítek, s některými typy tlačítek byly problémy.

©2005-2099, Milan Špaček.
All rights reserved.