Hlavní strana elektro projektů Vybíječ akumulátorů

Toto je schéma jednoduchého vybíječe akumulátorů. Je navržen pro vybíjení jednoho článku o napětí 1,2 V, ale dá se jednoduše upravit pro libovolný akumulátor. Akumulátory typu NiCd a NiMH je vhodné před nabíjením vybíjet, aby se zamezilo paměťovému efektu. Kdyby se nabíjely aniž by byly předem vybity, vedlo by to ke snižování jejich kapacity.

K postavení tohoto vybíječe mě vedla také skutečnost, že v mém digitálním fotoaparátu, kde používám čtyři stejné akumulátory typu NiMH, při signalizaci vybitých akumulátorů jsou některé ještě trochu nabité. I když je samozřejmě nabíjím společně. Toto zřejmě nastává kvůli rozptylu jejich parametrů, proto je občas před nabíjením srovnám na stejnou úroveň.

Vybíječ akumulátorů schéma

Zapojení je jednoduché, IO1 pracuje jako komparátor, který porovnává napětí na akumulátoru s napětím nastaveným trimrem R2. Toto napětí by nemělo být nižší než 0,9 V. Hlubší vybíjení je pro akumulátory škodlivé. Trimrem R6 se nastavuje vybíjecí proud. Jako zátěž slouží přímo tranzistor T1, který pracuje jako napětím řiditelný rezistor. Pro malé vybíjecí proudy se nemusí ani chladit, ale alespoň malý chladič neuškodí, sníží se tím také jeho závislost odporu na teplotě. Červená nízkopříkonová LED svítí když není připojen akumulátor a slouží k indikaci zapnutí, nebo se rozsvítí při vybití akumulátoru na nastavenou mez.

Vybíječ akumulátorů
©2005-2099, Milan Špaček.
All rights reserved.