Hlavní strana TC SSTC - Teslův transformátor s polovodičovým budičem
HV Upozornění: autor těchto stránek nenese žádnou odpovědnost za úrazy, nebo jiné škody způsobené stavbou zařízení zde popsaných. Stavba tohoto zařízení není určena začátečníkům!


Toto je můj první Teslův transformátor. Rozhodl jsem se pro polovodičové buzení, protože se mi zdálo do začátku jednodušší. Navíc jsem neměl žádný vysokonapěťový transformátor nutný k napájení SGTC (klasického TC s jiskřištěm). Nejdřív jsem si nechal navinout sekundární cívku na umělohmotnou trubku průměru 40 mm a délky 300 mm. Vešlo se tam asi 1450 závitů drátem o průměru 0,2 mm. Na vrchol cívky přišel duralový toroid průměru 90 mm. Takto sestavená cívka má rezonanční frekvenci asi 670 kHz. Primární cívka je na trubce průměru 75 mm a má 19 závitů izolovaným drátem o průměru 2,2 mm. Pro koncový stupeň jsem se rozhodl použít polovodičový polomost s tranzistory IRFP460. Schéma budiče koncového stupně jsem s drobnými změnami převzal od S. Mašláně. Napájení zajišťuje fázový regulátor s obvodem U2008B. Na jeho výstupu je usměrňovací můstek s jednoduchým filtrem na omezení špiček a přepínač na napájení jednou, nebo oběma půlvlnami. Regulátoru jsem ještě předřadil síťový filtr pro potlačení rušení do sítě 230 V. Do série s koncovým stupněm jsem navíc zařadil ampérmetr, který používám k indikaci vyladění (v rezonanci protéká největší proud).

Oživování nebylo vůbec bezproblémové (částečně za to mohl také nedostatek zkušeností), nejdřív jsem měl špatně navinutý GDT (budící transformátor výkonových mosfetů), na gatech vznikaly velké zákmity a mosfet během jednoho cyklu sepnul dvakrát. Potom jsem musel trimrem doladit zpoždění jedné větve budiče aby se tranzistory v sepnutém stavu nepřekrývaly. V této fázi jsem zničil dost součástek. Později jsem dokonce zapojil do série s koncovým stupněm rychlovarnou konvici na omezení zkratového proudu (už mě nebavilo pořád nahazovat jističe). Nakonec jsem vymyslel elektronickou ochranu proti zkratu, kterou jsem používal během oživování a testování.

Jakmile jsem měl elektroniku odladěnou, udělal jsem pro to krabici. Jako materiál jsem použil překližku tloušťky 12 mm. Zevnitř jsem ji polepil alobalem kvůli stínění a na alobal jsem dal průhlednou fólii kvůli izolaci. Přední panel je z hliníkového plechu tloušťky 1 mm. Celá elektronika i krabice je dělaná dost modulárně kvůli pozdějším jednoduchým úpravám.

TC vnitřek TC vnitřek s popisy
TC celek

Maximální délka výbojů je asi 9 cm. Není to sice moc, ale s touto verzí už nebudu víc experimentovat. Těch 670 kHz je asi na tyto tranzistory dost. Mám v plánu navinout větší cívku s nižší rezonanční frekvencí a použití nějakých IGBT tranzistorů v zapojení v plném můstku.

výboje výboje výboje výboje


©2005-2099, Milan Špaček.
All rights reserved.